Saavutettavuusseloste 

Tämä on Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkko-oppimisympäristön saavutettavuusseloste ja koskee sivustoa osoitteessa https://moodle.pshyvinvointialue.fi. Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkko-oppimisympäristö pohjautuu avoimen lähdekoodin Moodle alustaan ja pyrkii täyttämään WCAG 2.1 kriteeristön tasot A-AA. 

Verkko-oppimisympäristön saavutettavuus on arvioitu 29.12.2020. Arvioinnin on suorittanut Istekki Oy sekä asiantuntija-arviona että ohjelmallisesti SortSite-sovelluksen avulla. 

Verkko-oppimisympäristön saavutettavuuden tila 

Sivuston ulkoasua ja toiminnallisuutta päivitettiin uudempaan versioon joulukuussa 2020. Samalla parannettiin sivuston käytettävyyttä eri päätelaitteilla. Verkko-oppimisympäristön ilme uudistettiin ja teknistä saavutettavuutta parannettiin saavutettavuusvaatimusten mukaisesti. Huomioimme saavutettavuuden päivittäisessä työskentelyssä uuden tietosisällön suunnittelemisessa ja toteuttamisessa. 

Verkko-oppimisympäristömme vastaa suurelta osin WCAG 2.1 –saavutettavuus- ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerejä. 

Olemme tunnistaneet verkkosivustolta käytettävissä olevista tietosisällöistä (oppimisympäristö, koulutussisällöt, tiedostot) seuraavia puutteita:

 

  • (WCAG 1.1.1) Kaikilla sivustolla olevilla kuvilla ja kuvapainikkeilla ei ole tarkoitusta kuvaavaa tekstivastinetta.
  • (WCAG 2.1.1) Sivustolla on toimintoja ja sisältöä, joka ei ole käytettävissä pelkästään näppäimistöä käyttämällä.
  • (WCAG 2.4.1) Sivustolla navigointia saattaa paikoin haitata otsikkoelementtien epäjohdonmukainen järjestys ja sisäkkäisyys.
  • (WCAG 2.5.3) Kaikissa sivustolla käytettävien tekstiä sisältävien painikkeiden nimilapuissa ei ole painikkeessa näkyvä teksti.
  • (WCAG 3.3.2) Sivustolla olevista syöttökentistä saattaa puuttua nimilappu (ns. label-tieto).
  • (WCAG 4.1.2) Kaikkien sivustolla käytettävien painikkeiden nimi ja rooli ei selviä avustavia teknologioita käytettäessä.

 

Seuraava sisältö ei ole saavutettavissa, vetoamme kohtuuttomaan rasitteeseen lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 3. artiklan 8. kohdan poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi.

 

  • Osa Moodle verkko-oppimisympäristön kurssisisällöstä ei ole saavutettavuusvaatimusten mukaista. Saavutettavuuden parantamiseksi verkkokurssien sisältöä korjataan vastaamaan saavutettavuusvaatimuksia sisällön päivityksen yhteydessä.
  • Osa sivustolla olevista tiedostoista ei ole saavutettavuusvaatimuksen mukaisia. Puutteet liittyvät ruudunlukijan osittaiseen toimimattomuuteen sekä tiedostojen rakenteisiin. Ne korjataan saavutettavaksi tiedostojen päivityksen yhteydessä. 

 

Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkko-oppimisympäristössä olevien koulutussisältöjen saavutettavuus on sisällöntuottajien vastuulla. Ohjaamme eri koulutusten tekijöitä saavutettavien sisältöjen tekemiseen, esimerkiksi koulutuksien ja henkilökohtaisen ohjauksen avulla. Olemme sitoutuneet saavutettavuuden parantamiseen yllä olevin toimenpitein, ja huomioimme saavutettavuuteen liittyvät vaatimukset työskentelyssämme. 

Saavutettavuuspalaute 

Jos huomaat Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkko-oppimisympäristössä saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille sähköpostitse (heke@pshyvinvointialue.fi)

Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Saavutettavuuden valvonnan yksikkö www.saavutettavuusvaatimukset.fi 

saavutettavuus@avi.fi 

puhelinnumero vaihde 0295 016 000